Vaststellingsovereenkomst Amsterdam | Juridisch advies en controleren van ontslagregeling

Specialist in ontslag  | +31(0)20 522 199
 

Vaststellingsovereenkomst Amsterdam: gespecialiseerde advocaat ontslag en arbeidsrecht sinds 1997 | Advies en controleren ontslagregeling

 

Vaststellingsovereenkomst Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst Amsterdam

vaststellingsovereenkomst controleren in amsterdam

De advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam van advocatenkantoor WS Advocaten is sinds 1997 specialist in juridisch advies en rechtsbijstand bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is een contract waarin een ontslag met wederzijds goedvinden tussen de werknemer en werkgever schriftelijk wordt geregeld. Meestal komt de werkgever eerst met een ontslagvoorstel of ontslagbrief. Het is dan zaak om snel juridisch advies in te winnen over de vaststellingsovereenkomst.

Het arbeidscontract komt na ondertekening en de bedenktermijn definitief tot een einde. 

In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken geregeld die met ontslag te maken hebben zoals:

 • einddatum 
 • ontslagvergoeding 
 • recht op WW.

Normaalgesproken krijgt de werknemer hierdoor recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

Door een beëindigingsoverkomst te sluiten over het ontslag is een juridische ontslagprocedure door middel van een advocaat bij de rechtbank of het UWV niet nodig. Dat scheelt partijen in tijd en kosten. Het UWV accepteert een dergelijke overeenkomst bij het beoordelen van het recht op een WW-uitkering.

Veel voorkomende redenen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel.

Recht op WW bij een vaststellingsovereenkomst

Dit zijn ‘neutrale redenen’ die door het UWV als ontslagreden worden geaccepteerd, als men na het einde van de dienstbetrekking een WW uitkering aanvraagt. Voorwaarde is wel dat de werknemer zelf niet om ontslag heeft gevraagd en er geen sprake is van een situatie die gelijk is aan ontslag op staande voet (dringende reden), zoals diefstal of fraude.

Gespecialiseerde advocaat geeft juridisch advies en onderhandelt bij ontslagregeling

De gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam geeft sinds 1997 juridisch advies en/of onderhandelt namens u met de werkgever over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst

Gratis juridisch advies over vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst juridisch beoordelen

Onze advocaten en juristen gespecialiseerd in ontslagrecht beoordelen en controleren de beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Als advocatenkantoor in Amsterdam verlenen wij landelijk bijstand bij ontslag door de werkgever.

Wij checken en controleren de ontslagregeling en onderhandelen met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Transitievergoeding en beëindigingsovereenkomst

Het is gebruikelijk, maar niet noodzakelijk, dat de werknemer een ontslagvergoeding meekrijgt bij een vaststellingsovereenkomst. Meestal wordt bij de ontslagregeling een transitievergoeding aangeboden.

Het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren bepaalt de hoogte van deze transitievergoeding. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst.

Kantonrechtersformule bij ontslagovereenkomst

Soms wordt nog de oude kantonrechtersvergoeding gebruikt voor de ontsagvergoeding, bijvoorbeeld bij een sociaal plan. Welke ontslagvergoeding wordt overeengekomen, en hoe hoog deze is, is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u hierover bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst adviseren. Ook kunnen wij een ontslagvergoeding voor u berekenen en controleren.

Gratis juridisch consult bij ontslag door vaststellingsovereenkomst 

Juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst door onze advocaten in Amsterdam is voor een werknemer bijna altijd gratis. Deze advieskosten van juridische bijstand worden immers veelal door de werkgever vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Alds nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten of een betere ontslagregeling.

Als een werknemer wordt bijgestaan door een advocaat bij het tekenen een vaststellingsovereenkomst, weten alle partijen zeker dat deze overeenkomst voor iedereen bindend is. Men kan er later dan niet meer op terugkomen.

Contact met ontslag advocaat in Amsterdam

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat ontslagrecht en arbeidsrecht in Amsterdam als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch wilt laten checken en beoordelen.

Onze lijnen zijn kort en wij reageren snel.

Juridische diensten bij ontslag en vaststellingsovereenkomst

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam begeleiden werknemers en werkgevers bij onderhandelen over vaststellingsovereenkomsten. Wij zijn als advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam gespecialiseerd in:

 • juridisch advies bij ontslag
 • checken en controleren van de beëindigingsovereenkomst
 • onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst 
 • opstellen vaststellingsovereenkomsten 
 • ontslagbegeleiding
 • procedures over beëindigingsovereenkomsten.
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld downloaden
download hier een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld.pdf (44.34KB)
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld downloaden
download hier een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld.pdf (44.34KB)

Lees meer over:


http://advocaat-arbeidsrecht.amsterdam

https://wsadvocaten.nl/advocaat-arbeidsrecht-amsterdam/

https://www.advocaatarbeidsrechtamsterdam.online