Vaststellingsovereenkomst Amsterdam
Specialist in ontslag met wederzijds goedvinden | +31(0)20 522 199

Gratis juridisch advies en onderhandelen OVER ONTSLAGVOORSTEL

 

Vaststellingsovereenkomst Amsterdam ontslag beeindigingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst controleren bij ontslag met wederzijds goedvinden in Amsterdam

vaststellingsovereenkomst controleren amsterdam ontslagen worden

Vaststellingsovereenkomst controleren of beoordelen? De ontslagadvocaat van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam is sinds 2000 specialist in hulp bij vaststellingsovereenkomsten.


Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, ook wel VSO genoemd, regelt ontslag met wederzijds goedvinden. U hoeft met een ontslagovereenkomst dan niet meer zoals vroeger naar de rechter of het UWV voor toestemming voor WW. Met de vaststellingsovereenkomst eindigt uw arbeidscontract en krijgt u normaalgesproken meteen een WW uitkering als u nog geen andere baan heeft.


Als uw werkgever met een ontslagvoorstel of ontslagbrief komt, is het zaak om snel deskundig juridisch advies van een gespecialiseerde jurist in Amsterdam te winnen over de inhoud van de aangeboden vaststellingsovereenkomst.


Uw arbeidscontract komt na ondertekening en de bedenktermijn immers definitief tot een einde. Dat is een ingrijpende gebeurtenis  Achteraf kunt u daar niet meer op terugkomen. U kunt het maar één keer afspreken. Dankzij onze onafhankelijke juridische specialisten weet u zeker dat uw ontslag op alle onderdelen juridisch juist geregeld is.


vaststellingsovereenkomst waar op letten

Wat is voor u belangrijk bij geregeld ontslag?


De vaststellingsovereenkomst regelt alle zaken die met ontslag te maken hebben waaronder:


 • einddatum arbeidscontract en fictieve opzegtermijn
 • ontslagvergoeding (transitievergoeding) 
 • herroepingstermijn van 14 dagen
 • recht op WW uitkering (UWV proof)
 • uitkering openstaande vakantiedagen en vakantiegeld
 • concurrentiebeding en relatiebeding
 • vrijstelling van werk
 • outplacement
 • terugbetaling studiekosten
 • vergoeding juridische kosten bij ontslag
 • eindafrekening

Een ontslagen werknemer heeft bij geregeld ontslag alleen recht op een WW uitkering, als de ontslagovereenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom kijken de juristen van WS Advocaten Amsterdam de overeenkomst allereerst voor u na of u daarmee wel het recht op een WW-uitkering behoudt.


Wanneer heeft u met een vaststellingsovereenkomst recht op een ww-uitkering? 

De overeenkomst moet voor het UWV een neutrale ontslagreden hebben. Goede redenen voor ontslag met wederzijds goedvinden kunnen zijn:


 • boventallig geworden na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische oorzaken;
 • een geschil van inzicht of een verstoorde verhouding op het werk; of arbeidsconflict;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA uitkering).

hoe beoordeelt het UWV een vaststellingsovereenkomst?

Als u een WW uitkering aanvraagt controleert het UWV niet alleen de inhoud van de ontslagovereenkomst maar ook de totstandkoming daarvan. Het UWV checkt o.a. of u niet verwijtbaar werkloos bent en of u niet zelf op ontslag uit was. Daarom moet het initiatief tot ontslag van de werkgever afkomen. Ook moet duidelijk zijn dat u niet bent ontslagen op staande voet wegens een dringende reden, zoals diefstal of fraude. In dat geval krijgt u geen WW uitkering. 


Vrijwillig ontslag bij een tijdelijk arbeidscontract en ziekte

Een tijdelijk contract geeft geen recht op een WW uitkering. Dat kan alleen als dit contract een tussentijdse opzegbepaling heeft. Is het contract niet opzegbaar, dan krijgt u pas WW rechten na afloop daarvan. Ook als u ziek bent krijgt u in principe geen WW of Ziektewet uitkering, tenzij u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent en een WIA uitkering ontvangt (na 104 weken ziekte). Laat u zich goed adviseren door onze advocaten ontslagrecht of de VSO wel WW-veilig is.. 


arbeidsrechtjurist beëindigingsovereenkomst amsterdam opzegtermijn

Gespecialiseerde advocaat voor juridisch advies en onderhandeling over ontslagvoorstel

Teken dus nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst, hoe graag uw werkgever dat ook wil. In de meeste gevallen is bovendien een betere ontslagregeling mogelijk. De advocaat arbeidsrecht van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam geeft u als specialist gratis juridisch advies. Of onderhandelt namens u met de werkgever voor een optimale inhoud van de vaststellingsovereenkomst


Waarom een vaststellingsovereenkomst sluiten bij ontslag?

Behalve het recht op WW, staan in de vaststellingsovereenkomst allerlei bindende afspraken over geregeld ontslag. Zoals een einddatum en het inleveren van bedrijfseigendommen. Maar ook kijkt men naar de toekomst. Zo kunt u in een ontslagovereenkomst met uw werkgever een afspraak maken over behoud van uw laptop of mobiele telefoon, het geven goede referenties aan potentiële nieuwe werkgevers of voortzetting van uw pensioenopbouw. Gratis juridisch advies onderhandelen check vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst juridisch beoordelen en checken in Amsterdam

Voor sommige werkgevers is een vaststellingsovereenkomst dagelijkse kost, voor werknemers niet. Veel vaststellingsovereenkomsten die wij in Amsterdam onder ogen krijgen zijn eenzijdig of niet compleet. 


Is uw Vaststellingsovereenkomst juridisch juist?

Soms is er niets geregeld over een getuigschrift, of over het vervallen van een concurrentiebeding. 

Dat is belangrijk voor als u weer gaat solliciteren. 


Lang niet altijd blijkt de aangeboden opzegtermijn of de transitievergoeding correct, of mankeert er iets aan de afrekening van openstaande vakantiedagen. Soms 'vergeet' de werkgever vergoeding van advocaatkosten aan te bieden of u op uw rechten te wijzen. Of klopt de duur van uw arbeidsverleden niet. U bent bijvoorbeeld eerder begonnen met werken bij deze werkgever via een uitzendbureau.


Dan is het nodig dat u met een van onze ervaren juristen overlegt over een betere ontslagdeal. Een goed geregeld ontslag kan u veel geld besparen. 


Reorganisatie, sociaal plan en vroegvertrekregeling bij economische redenen

Bij een grote reorganisatie regelt een sociaal plan vaak het ontslag. De ondernemingsraad of vakbonden hebben hier meestal over onderhandeld. Doorgaans kunt u, als u boventallig bent, dan kiezen voor een vroegvertrekregeling. U krijgt bijvoorbeeld een bonus mee als u vrijwillig vertrekt. Vaak is zo'n regeling voordeliger dan alleen de transitievergoeding die u krijgt na een ontslagprocedure bij het UWV.


Check Vaststellingsovereenkomst op alle onderdelen

Onze juristen in Amsterdam checken de ontslagregeling compleet op alle onderdelen. Tevens nemen wij als nodig contact op met de werkgever over zaken die voor u van belang zijn, zoals een correcte einddatum, opzegtermijn en transitievergoeding.


Onderhandelen over transitievergoeding in de beëindigingsovereenkomst

Het is gebruikelijk dat de werknemer een ontslagvergoeding meekrijgt bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst. Meestal gaat het bij een schadevergoeding om minimaal de wettelijke transitievergoeding. In veel gevallen is er echter een betere regeling en dus een hogere ontslagvergoeding mogelijk, danwel een latere einddatum.


Kantonrechtersformule of transitievergoeding bij een ontslagovereenkomst?

Zelden wordt de oude kantonrechtersvergoeding als berekening gebruikt voor de ontslagvergoeding, bijvoorbeeld bij een sociaal plan. Steeds vaker echter is de wettelijke transitievergoeding het uitgangspunt als ontslagvergoeding. 


Welke ontslagvergoeding het gaat worden, en hoe hoog deze is, is afhankelijk van veel omstandigheden. 


Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam zal u bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst adviseren over de juiste vergoeding bij ontslag


Gratis juridisch advies bij ontslag met wederzijds goedvinden 

Juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor werknemers vrijwel altijd gratis. De werkgever vergoedt bijna altijd uw advocaatkosten van juridische bijstand. De meeste beëindigingsovereenkomsten bevatten om die reden een bepaald budget aan advocaatkosten. 

Normaal blijven wij binnen dat budget.


Als een werknemer wordt bijgestaan door een ervaren jurist bij het tekenen een vaststellingsovereenkomst, weet u zeker waar u aan toe bent. Wanneer onze advocaten in Amsterdam voor u aan de slag gaan, scheelt dat u tijd, stress en geld. 


wat als ik weiger een VSO te tekenen?

Dan kan het zijn dat de werkgever ontslag voor u aanvraagt bij het UWV of de kantonrechter. Laat u zich daarom goed voorlichten over uw kansen door een ontslagspecialist die ook veel ervaring heeft met ontslagprocedures. 


Beoordelen VSO: wat hebben wij van u nodig?  

U kunt onze arbeidsadvocaten in Amsterdam bellen of mailen voor juridisch advies. Onze experts werken landelijk. Zorg dat u de vaststellingsovereenkomst, arbeidscontract, laatste loonstrook en een kopie van uw ID bij de hand heeft als u contact met ons advocatenkantoor opneemt. Die hebben wij nodig om uw VSO goed te beoordelen.


vaststellingsovereenkomst Amsterdam ontslagen

Contact met ontslag advocaat in Amsterdam

 • Voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u ook bij ons  terecht.
 • Neem meteen contact op met onze gespecialiseerde advocaat ontslagrecht in Amsterdam als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch wilt laten checken en beoordelen.
 • Betaalt uw werkgever niet? Dan hebben wij voor werknemers een gereduceerd tarief.
 • Onze lijnen zijn kort en wij reageren snel, ook per e-mail.
 • Een afspraak op korte termijn om uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst bij ons op kantoor in Amsterdam te bespreken is altijd mogelijk.
 • Bel of mail ons gerust voor advies.
 • WS Advocaten Amsterdam is uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer.


vaststellingsovereenkomst onderhandelen transitievergoeding Amsterdam

Juridisch advies bij ontslag en vaststellingsovereenkomst

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam helpen u bij onderhandelingen over vaststellingsovereenkomsten. Advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam is gespecialiseerd in:


 • uitgebreid schriftelijk of mondeling juridisch advies bij geregeld ontslag
 • grondige check en controle van de beëindigingsovereenkomst op alle onderdelen
 • onderhandeling over betere voorwaarden van een ontslagregeling 
 • opstellen van waterdichte vaststellingsovereenkomsten 
 • ontslagbegeleiding
 • procedures over minnelijk ontslag
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld downloaden
download hier een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld.pdf (44.34KB)
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld downloaden
download hier een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld.pdf (44.34KB)

Lees meer over:


http://advocaat-arbeidsrecht.amsterdam

https://wsadvocaten.nl/advocaat-arbeidsrecht-amsterdam/

https://www.advocaatarbeidsrechtamsterdam.online