Vaststellingsovereenkomst Amsterdam | Gratis juridisch advies bij controleren ontslagvoorstel


Specialist in ontslag met wederzijds goedvinden Amsterdam  | +31(0)20 522 199
 

Vaststellingsovereenkomst Amsterdam | Gratis advies en controleren ontslagvoorstel en transitievergoeding | Gespecialiseerde advocaat ontslag en arbeidsrecht

 

Vaststellingsovereenkomst Amsterdam ontslag beeindigingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst Amsterdam laten nakijken bij ontslag met wederzijds goedvinden

vaststellingsovereenkomst controleren in amsterdam ontslagen worden

Vaststellingsovereenkomst beoordelen of transitievergoeding berekenen? Werkgever stuurt aan op ontslag? De advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam van advocatenkantoor WS Advocaten is specialist in juridisch advies over vaststellingsovereenkomsten.

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst regelt een ontslag met wederzijds goedvinden. Meestal komt de werkgever eerst met een ontslagvoorstel of ontslagbrief. Het is dan zaak om snel juridisch advies in te winnen over de inhoud van de aangeboden vaststellingsovereenkomst.

Het arbeidscontract komt na ondertekening en de bedenktermijn immers definitief tot een einde. 

vaststellingsovereenkomst waar op letten

Waar op letten bij een ontslagvoorstel?


In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken geregeld die met ontslag te maken hebben zoals:

 • einddatum 
 • ontslagvergoeding zoals transitievergoeding 
 • recht op WW uitkering (UWV proof)
 • vakantiedagen
 • juridische kosten bij ontslag.

Normaalgesproken krijgt de werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet.

Waarom een vaststellingsovereenkomst bij ontslag?

Met een beëindigingsovereenkomst over het ontslag is een juridische ontslagprocedure door middel van een advocaat bij de rechtbank of het UWV niet nodig. Dat scheelt partijen tijd en kosten. Het UWV accepteert een ontslagovereenkomst bij het beoordelen van het recht op een WW-uitkering.

Redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk; arbeidsconflict;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).

Recht op WW uitkering bij ontslag via vaststellingsovereenkomst

Dit zijn ‘neutrale redenen’ die door het UWV als ontslagreden worden geaccepteerd, als men na het einde van de dienstbetrekking een WW uitkering aanvraagt. Voorwaarde is wel dat de werknemer zelf niet om ontslag heeft gevraagd, het initiatief van de werkgever afkomt en er geen sprake is van een situatie die duidt op ontslag op staande voet (dringende reden), zoals diefstal of fraude. Een tijdelijk contract geeft niet altijd recht op een WW uitkering.

arbeidsrechtjurist beëindigingsovereenkomst amsterdam opzegtermijn

Gespecialiseerde advocaat geeft juridisch advies en onderhandelt over ontslagvoorstellen

De gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam geeft werknemers gratis juridisch advies en/of onderhandelt namens u met de werkgever over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst

Gratis juridisch advies en onderhandelen over vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding juridisch beoordelen en controleren

Onze advocaten en arbeidsrechtjuristen zijn gespecialiseerd in ontslagrecht. Daarom beoordelen en controleren wij een beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Als advocatenkantoor in Amsterdam verlenen wij landelijk bijstand bij ontslag door de werkgever.

Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Onze juristen onderhandelen over transitievergoeding en beëindigingsovereenkomst

Het is gebruikelijk dat de werknemer een ontslagvergoeding meekrijgt bij een vaststellingsovereenkomst. Meestal wordt bij de ontslagregeling de transitievergoeding aangeboden.

Het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren bepaalt de hoogte van deze transitievergoeding. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst.

Kantonrechtersformule of transitievergoeding bij ontslagovereenkomst?

Soms wordt nog de oude kantonrechtersvergoeding als berekening gebruikt voor de ontslagvergoeding, bijvoorbeeld bij een sociaal plan

Welke ontslagvergoeding wordt berekend, en hoe hoog deze is, is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst adviseren over de vergoeding bij ontslag. Ook kunnen wij de transitievergoeding voor u berekenen en controleren. Uiteraard onderhandelen wij voor de beste ontslagdeal. 

Gratis juridisch advies bij ontslag met wederzijds goedvinden 

Juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst door onze advocaten in Amsterdam is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. Deze advieskosten van juridische bijstand worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten of over een betere ontslagregeling.

Als een werknemer wordt bijgestaan door een jurist bij het tekenen een vaststellingsovereenkomst, weten alle partijen zeker dat deze overeenkomst voor iedereen bindend is. Men kan er later dan niet meer op terugkomen.

vaststellingsovereenkomst jurist amsterdam ontslag

Contact met ontslag advocaat in Amsterdam

 • Voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u ook bij ons als arbeidsjurist terecht.
 • Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat ontslagrecht en arbeidsrecht in Amsterdam als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch wilt laten checken en beoordelen, of als u een beter ontslagvoorstel wilt.
 • Onze lijnen zijn kort en wij reageren snel. 
 • Een afspraak op korte termijn om uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst met een advocaat bij ons op kantoor in Amsterdam te bespreken is altijd mogelijk.
vaststellingsovereenkomst onderhandelen transitievergoeding Amsterdam

Juridische diensten bij ontslag en vaststellingsovereenkomst

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam begeleiden werknemers en werkgevers bij onderhandelen over vaststellingsovereenkomsten. Wij zijn als advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam gespecialiseerd in:

 • juridisch advies bij ontslag
 • checken en controleren van de beëindigingsovereenkomst
 • onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst 
 • opstellen vaststellingsovereenkomsten 
 • ontslagbegeleiding
 • procedures over beëindigingsovereenkomsten.
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld downloaden
download hier een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld.pdf (44.34KB)
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld downloaden
download hier een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst voorbeeld.pdf (44.34KB)

Lees meer over:


http://advocaat-arbeidsrecht.amsterdam

https://wsadvocaten.nl/advocaat-arbeidsrecht-amsterdam/

https://www.advocaatarbeidsrechtamsterdam.online