Vaststellingsovereenkomst Amsterdam: 020 522 1999
Juridisch specialisten in ontslag met wederzijds goedvinden | +31(0)20 522 199


Ontslagvergoeding 

Transitievergoeding verplicht in een vaststellingsovereenkomst?

Het toekennen van een ontslagvergoeding is op zich niet verplicht bij ontslag door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is immers geen opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar een contract waarvoor de contractsvrijheid geldt. Het gaat om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden in een beëindigingsovereenkomst, en daar zijn geen vaste regels voor. Een andere vraag is of het redelijk is, en of het UWV genoegen neemt met het ontbreken van een transitievergoeding. 

De ontslagvergoeding is een compensatie voor ontslag. Daarnaast is de vergoeding bedoeld om het vinden van een andere baan te vergemakkelijken. Bij ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn gestart geldt de wettelijke transitievergoeding, in plaats van -voorheen- de (hogere) kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule wordt in een beperkt aantal gevallen nog toegepast. 

Hoogte transitievergoeding

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn is er een overgangsregeling. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding is aan een grens gebonden, maximaal € 77.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst. De vergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV (ontslagvergunning), kantonrechter (ontbinding) of na afloop van een jaarcontract na minimaal 2 jaar. De transitievergoeding is bedoeld voor werknemers die minstens 2 jaar in dienst zijn. Wij rekenen de transitievergoeding voor u uit.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In bepaalde gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan bij reorganisatie. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan dit voor u uitrekenen en controleren.

Kosten in mindering op transitievergoeding

Bepaalde kosten mogen worden afgetrokken van een transitievergoeding. Het betreffen transitiekosten en inzetbaarheidskosten.

  • Transitiekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor scholing, outplacement of het in acht nemen van een langere opzegtermijn waarbij de werknemer is vrijgesteld van werkzaamheden.
  • Inzetbaarheidskosten zijn kosten door de werkgever tijdens het dienstverband gemaakt om betere kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt te creëren, zoals een niet-werkgerelateerde cursus; een cursus voor persoonlijke ontwikkeling of een managementcursus zonder dat de werknemer uitzicht had op een dergelijke functie bij de werkgever.

Schriftelijke overeenkomst

De aftrek van dergelijke kosten moet eerder schriftelijk met de huidige werkgever zijn overeengekomen, tenzij bepaalde voorzieningen (zoals outplacement) in een cao of sociaal plan zijn opgenomen en de werknemer er voor kiest om hier gebruik van te maken. De kosten moeten daadwerkelijk zijn gemaakt en zonder schriftelijke instemming mogen investeringen in de werknemer niet op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. De kosten mogen ook niet buitensporig zijn.