Vaststellingsovereenkomst Amsterdam: 020 522 1999
Juridisch specialisten in ontslag met wederzijds goedvinden | +31(0)20 522 199

Advies vaststellingsovereenkomst


Onderhandelen over de beëindigingsovereenkomst

Door een ontslagovereenkomst te sluiten komt de kantonrechter of het UWV (voor een ontslagvergunning) er bij het ontslag met wederzijds goedvinden niet meer aan te pas. Wij onderhandelen regelmatig over de vaststellingsovereenkomst voor een goed resultaat. Veel voorkomende onderwerpen bij advies en onderhandelingen zijn:

Als dit alles niet goed wordt geregeld, kan het UWV de WW (deels) weigeren. Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht zullen, als nodig, namens u een tegenvoorstel doen om het alsnog goed voor u te regelen.

Recht op WW

Wanneer het ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst door het UWV wordt geacepteerd heeft de werknemer in principe recht op WW. Hier zijn echter uitzonderingen op, bijvoorbeeld:

  • als  een zieke werknemer met ontslag akkoord gaat  tenzij hij langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is (de bovenstaande regels gelden namelijk alleen voor de WW-uitkering, niet voor de ZW-uitkering;)
  • als er wordt getekend als er een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is gesloten die niet tussentijds kan worden opgezegd;
  • als er sprake is van een (verkapte) dringende reden, die voldoende zou zijn voor ontslag op staande voet.

In deze gevallen kan het UWV een WW uitkering weigeren, omdat het ontslag te wijten is aan de werknemer. In dat geval is er dus geen recht op een uitkering. Laat u zich in dit soort gevallen goed juridisch voorlichten.

Fictieve opzegtermijn

Bij een vertrek in overleg met de werkgever speelt behalve:

   een rol. Als dit niet goed wordt geregeld, krijgt de werknemer (enige tijd) geen WW uitkering.

Bedenktijd werknemer

Een werknemer kan na ondertekenen gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. Dit is drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen.  

Kosten juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst

De kosten van juridisch advies voor een werknemer bij een vaststellingsovereenkomst zijn meestal gratis omdat deze kosten bijna altijd door de werkgever worden vergoed om discussies en procedures achteraf te voorkomen. Het is dus in het belang van beide partijen dat een werknemer vooraf door een jurist of advocaat wordt geadviseerd.
http://advocaat-arbeidsrecht.amsterdam    

www.wsadvocaten.nl/arbeidsrecht